Overwaarde huis meenemen bij eigen bijdrage verpleeghuiszorg

dinsdag, 9 juni, 2020

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van de eigen bijdragen beter spreiden. De kans dat een oudere een hele hoge eigen bijdrage moet betalen voor deze zorg neemt daardoor af. Dit kan zonder dat het de overheid extra geld kost. Dat staat in het zojuist gepubliceerde onderzoek ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar waarbij de stapeling van eigen bijdragen als gevolg van een langdurig verblijf in het verpleeghuis is onderzocht.

Lees hier meer: https://www.cpb.nl/betere-risicospreiding-van-eigen-bijdragen-in-de-verpleeghuiszorg 

Ons commentaar: dit onderzoek ziet op een snellere geldstroom van mensen met een eigen woning naar de overheid als zij opgenomen worden in een WLZ-instelling. Nu blijft het vermogen dat in een eigen woning zit tot 4 jaar na opname buiten schot. Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden om dat proces te versnellen door de bijtelling direct plaats te laten vinden. Ook onderzoekt men de gevolgen van het verhogen van de inkomensbijtelling van 4% naar 8% - dat is twee jaar geleden juist omgekeerd: lange tijd was de bijtelling 8% en is nu weer 4%. 

We zullen dit onderwerp in de gaten houden.