AVG

Sofiad Bewind BV en Sofiad werken conform de AVG. Ons AVG-document wordt op verzoek toegestuurd.