Curatele

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke (zorg)belangen niet meer kunnen behartigen.

U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. 

Of anders gezegd: 

Als een curator wordt aangesteld, treedt deze als het ware in de plaats van de andere persoon (de curandus). Dat betekent dat u zelf geen beslissingen meer kunt nemen en geen handelingen kunt verrichten. Uw curator behartigt alle financiële en andere persoonlijke belangen. U kunt uiteraard het geld dat u tot uw beschikking krijgt van uw curator wel zelf uitgeven zonder zijn of haar tussenkomst.

In het menu aan de linkerzijde van deze tekst vindt u meer (diepgaande) informatie over de aanvraag en benoeming en over de taken van een curator.

Onze visie

Wij stellen de persoon centraal. Uw wensen en mogelijkheden staan voor ons bovenaan. Wij willen graag mensen helpen door ze maatwerk te leveren. Wij kennen geen standaarddossier want het is doorgaans een kleine moeite om uw wensen te vertalen naar praktische oplossingen. Heeft u uw geld liever twee keer per week in plaats van één keer? Geen probleem. Wilt u elke maand een bankafschrift van uw rekening of juist liever niet? Het is mogelijk. 

Grote zaken, zoals de verkoop van een woning of het beleggen van vermogen, doen we zo veel mogelijk in overleg. Ook stellen we in overleg het leef- en zakgeld vast. Dit bedrag ontvangt u per week of per maand en kunt u vrij besteden. U hoeft hiervoor geen bonnetjes te bewaren en geen verantwoording af te leggen aan de curator. En wilt u een keer op vakantie? Geen probleem. We zien graag dat u geniet van het leven. We kijken daarbij natuurlijk wel of het financieel mogelijk is, uw budget is ten alle tijden de leidraad.

Ons werkgebied

Wij werken bij voorkeur binnen een straal van maximaal 40 km rond Apeldoorn. Woont u buiten dit gebied dan zullen wij eerst nagaan of er mogelijkheden zijn. Neemt u dan even contact ons op. 

Contact en kennismaking

U gaat naar alle waarschijnlijk een langdurige relatie aan met uw curator. Dan is het belangrijk dat er een 'klik' is tussen ons beiden. Wij zijn er daarom ook een groot voorstander van om eerst eens persoonlijk kennis met u te komen maken. Dat gesprek vindt doorgaans bij u thuis plaats. Als u een (vrijblijvend en kostenloos) kennismakingsgesprek wenst dan kunt contact met ons opnemen, onze contact gegevens vindt u hier. U kunt dan vragen naar Irma Post, onze vestigingsleider in Apeldoorn.

Wachtlijst

Wij werken niet met wachtlijsten maar hebben in principe altijd plaats voor personen die onze hulp nodig hebben. 

Brochure

Wilt u alvast meer lezen download dan een brochure vanaf deze pagina.