Contact

Tel. 055-3696 226

Maatwerk in bewindvoering, mentorschap en curatele

SOFIAD is dé dienstverlener uit Apeldoorn die zich graag op meerdere speelvelden begeeft: bewindvoering, curatele, inkomensbeheer, schuldhulpverlening en uiteraard onze oorsprong: advisering op het gebied van fiscaal en sociaal recht. Het team bestaat uit professionals op diverse vakgebieden die samen een breed pakket van kennis en dienstverlening aanbieden. Daar waar anderen zich beperken tot één specialisme bewegen wij ons graag op meerdere vlakken en kunnen wij de samenhang tussen alle vakgebieden goed overzien.  Daarom zijn wij van alle markten thuis.

Wij leveren maatwerk in bewindvoering en curatele, wij kennen geen standaard dossier!

 

Bewindvoering

Op een moment merk je dat het je niet meer lukt om je eigen financiën te regelen. Een bewindvoerder kan je helpen om het overzicht te hervinden.

Curatele

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke (zorg)belangen niet meer kunnen behartigen.

Inkomensbeheer

Heeft u hulp nodig om uw financiën op orde te krijgen of te houden maar u wilt geen bewindvoerder of curator? Dan is vrijwillig financieel beheer wellicht iets voor u.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is bedoeld voor situaties waarin de schulden zo hoog zijn dat ze in alle redelijkheid niet meer afbetaald kunnen worden.

Belastingadvies

De basis van onze organisatie ligt in de belastingadvisering van en voor mensen met een zorgvraag.

 

Nieuws

Overwaarde huis meenemen bij eigen bijdrage verpleeghuiszorg

09/06/2020

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van de eigen bijdragen beter spreiden.

Lagere eigen bijdrage WLZ vanaf 2019 !

26/06/2018

De overheid realiseert zich uiteindelijk dat je niet kunt blijven graaien bij gehandicapten en ouderen met een spaarpotje. Vanaf 2019 gaat wat wij de strafheffing van 8% noemen naar 4%. Het vermogen telt dan nog maar twee maal mee (nu drie keer).