Taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder opent een leefgeld rekening waar u een pinpas van krijgt en hij heeft daarnaast een beheerrekening waarop alle inkomsten en toeslagen binnen komen. Daarvan betaalt de bewindvoerder alle kosten die er zijn en maakt hij het afgesproken weekbedrag over naar de leefgeld rekening zodat u boodschappen kunt doen, kleding kunt kopen etc.. Als er schulden zijn dan zal de bewindvoerder deze aflossen als dat kan. U kunt veel nog zelf doen en de bewindvoerder zal dat ook aanmoedigen: u heeft immers alleen hulp nodig bij uw financiën en uw financiële beslissingen, de rest kunt u prima zelf. Met uw bewindvoerder overlegt u wel vooraf zaken die impact op uw financiën hebben zoals het afsluiten van abonnementen, andere diensten of een verhuizing.

Financiële taken

De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen (bezittingen en schulden) die onder het bewind vallen. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat bij de goederen die in een openbaar register zijn opgenomen, bijvoorbeeld een huis, de bewindvoering en de naam van de bewindvoerder worden vermeld.

Als de bewindvoerder over goederen van de onder bewind gestelde wil beschikken (verkopen bijvoorbeeld), dan moet hij daarvoor veelal toestemming van de kantonrechter hebben. Denk daarbij aan een eigen woning. Ook voor een aantal andere rechtshandelingen heeft de curator de toestemming van de kantonrechter nodig. Bijvoorbeeld voor alle uitgaven boven de € 1.500, het doen van niet gebruikelijke, bovenmatige giften, het starten van een gerechtelijke procedure en het onverdeeld houden van een erfenis waarin de onder curatele gestelde gerechtigde is.

Hoofdtaak

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moeten gelden goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd (niet door de bewindvoerder zelf uiteraard). Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of andere inkomensafhankelijke regelingen.

Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn verzorging. Wanneer de betrokkene dingen uit zijn eigen vermogen wil gebruiken, bijvoorbeeld spaargeld voor een vakantie, dan moet de bewindvoerder het daarmee wel eens zijn: uw budget is hiervoor leidend. De betrokkene kan een goed dat onder bewind staat bijvoorbeeld niet geldig verkopen. 

Op de internetsite www.rechtspraak.nl kunt u aanvullende informatie vinden over de taken van de bewindvoerder.