Totaalpakket voor curatoren en bewindvoerders

De verschuivingen en bewustwording in de zorgsector waarbij de zorg en de financiën van een zorgcliënt strikter worden gescheiden, leiden er toe dat veel bewindvoerders en curatoren plots worden geconfronteerd met een aantal zaken die voordien werden verzorgd door de instelling/zorgverlener. Anno 2015 is het ondenkbaar dat een zorgverlener zich ook met de financiën van een cliënt bezig houdt. Daar waar voorheen veel door de zorginstelling werd opgepakt komt dat tegenwoordig terecht bij de bewindvoerder of curator. 

Omdat ons steeds vaker de vraag bereikt of wij deze werkzaamheden ook kunnen verrichten hebben wij al onze diensten in een Totaalpakket gebundeld: wij verzorgen uw aangifte, controle de eigen bijdrage zorg met verblijf en stellen voor u de jaarlijkse rekening en verantwoording voor de Rechtbank op. Om de kosten te verdelen over het jaar bieden wij dit pakket aan op basis van een maandelijkse abonnement. 

Bent u curator of bewindvoerder en ziet u door de bomen het bos niet meer, neem dan contact op. Wij verzorgen (achteraf) de financiële kant van uw werkzaamheden.
 

Wat zit niet in het Totaalpakket?

Misschien is het goed om aan te geven dat wij geen betalingen, bankzaken en verzekeringen voor u (mogen) regelen. Wilt u dat toch uitbesteden (of de bewindvoering of curatele overdragen) dan kan dat via de collega's van de bewindvoering. Neemt u dat geval alstublieft contact op met mr. Irma Post op onze vestiging in Apeldoorn. Haar contactgegevens vindt u hier.