Kosten en opstart/aanvraag

Het vrijwillige financieel beheer is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en wensen. De kosten worden ook in onderling overleg vastgesteld. We rekenen minimaal € 90 euro per maand (incl. BTW). Daarnaast rekenen we éénmalig dossierkosten, afhankelijk van de werkzaamheden die we voor u moeten verrichten. Voor vrijwillig beheer is het niet mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten via de bijzondere bijstand, voor bewindvoering kan dat vaak wel als u een laag inkomen en een laag vermogen heeft.

Persoonlijke wensen

Welke mogelijkheid u ook kiest, uw persoonlijke wensen staan voor ons altijd voorop. In een persoonlijk gesprek bekijken we welke wensen u heeft en hoe onze dienstverlening daarbij aansluit.

Aanvraag

In tegenstelling tot bewindvoering en curatele hoeven wij voor vrijwillig inkomensbeheer niet naar de rechter voor een aanvraag. Wij kunnen samen met u in een overeenkomst vastleggen wat wij met elkaar afspraken. Stopzetten van het inkomensbeheer gaat ook op deze manier (met inachtneming van de opzegtermijn die wij afspreken).